Ponowne uruchamianie odtwarzacza

Uruchom ponownie odtwarzacz w przypadku niestabilnej pracy lub zawieszania się odtwarzacza.

Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu.

Jednakże przed ponownym uruchomieniem odtwarzacza należy wykonać następujące czynności. W przeciwnym wypadku dane na odtwarzaczu mogą ulec uszkodzeniu.

  • Odłącz odtwarzacz od komputera.
  • Zatrzymaj odtwarzanie.

  1. Uruchom ponownie odtwarzacz poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku () przez 8 sek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.