Zmiana wkładek dousznych

(Tylko modele wyposażone we wkładki douszne)

Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.

 1. Odłącz wkładki douszne od słuchawek.

  Przytrzymaj słuchawki, a następnie przekręć wkładki douszne i pociągnij za nie.

  Jeśli wkładki są śliskie, wystarczy zawinąć je w miękką, suchą ściereczką.

 2. Załóż nowe wkładki douszne na słuchawki.

  Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych () ze znakiem na słuchawkach.

  Aby zapobiec odczepieniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć wkładki douszne.

Wskazówka

 • Gdy wkładki douszne zużyją się, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży wyrobów Sony lub Sony Service Center.
 • Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu należy wysuszyć słuchawki, a następnie zamocować je ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.