Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Pliki muzyczne można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

Odtwarzacz może odtwarzać pliki muzyczne zapisane w folderach na poziomie od pierwszego do ósmego w strukturze drzewa.

Uwaga

  • Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie odtwarzacz nie rozpozna folderów.
    • MUSIC
    • LEARNING

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.