Zapobieganie niezamierzonym operacjom (HOLD)

Można zablokować odtwarzacz, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu przycisków.

 1. Przesuń przełącznik ().
  Funkcja HOLD jest włączona. Nie można obsługiwać przycisków na odtwarzaczu lub ekranu dotykowego. Tylko przycisk () jest aktywny i można go używać do wykonania poniższych operacji.
  • Włączanie lub wyłączanie ekranu.
  • Włączanie odtwarzacza (4 sek.).
  • Ponowne uruchomienie odtwarzacza (8 sek.).

Włączanie obsługi ekranu

Można włączyć obsługę ekranu dotykowego, gdy aktywna jest funkcja HOLD.

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]).

 2. Dotknij [Wyłącz panel dotykowy, gdy przełącznik HOLD jest wł.], aby usunąć zaznaczenie.

  Jeśli chcesz zapobiec przypadkowej obsłudze ekranu dotykowego, ponownie dodaj znacznik wyboru.

Wskazówka

 • Przesuń przełącznik () w przeciwnym kierunku do strzałki, aby anulować funkcję HOLD.
 • Gdy funkcja HOLD jest aktywna, podczas obsługi przycisku będzie migać ikona .
 • Gdy funkcjaHOLD jest włączona, nie można wyłączyć odtwarzacza. Anuluj funkcję HOLD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.