Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza.

 • W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady lekarza.
 • Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli odtwarzacz nie działa prawidłowo.
 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.
  • Chronić odtwarzacz przed ogniem.
  • Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza nie dostały się metalowe przedmioty.
  • Nie wolno zwierać styków odtwarzacza metalowymi przedmiotami.
  • Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza.
  • Nie wolno używać odtwarzacza widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
  • Nie należy używać odtwarzacza, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.
 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy lub nieprawidłowego działania odtwarzacza.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
  • Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza w samochodzie z zamkniętymi wszystkimi oknami, szczególnie latem.

  • Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
  • Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza z pewnej wysokości.
  • Odtwarzacz należy chronić przed oddziaływaniem nadmiernej siły lub wstrząsów.
  • Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie występują pola magnetyczne. Przykładowo, nie należy umieszczać odtwarzacza w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
  • Nie należy włączać odtwarzacza bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
  • Nie należy używać odtwarzacza w miejscach wilgotnych, na przykład w łazience lub saunie.
  • Odtwarzacza nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
  • Nie siadać z odtwarzaczem w kieszeni.

  • Nie należy używać odtwarzacza w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
  • Trzymając odtwarzacz w torbie, należy chronić torbę przed silnymi uderzeniami. W szczególności należy unikać przechowywania odtwarzacza w torbie z przewodami słuchawkowymi owiniętymi wokół odtwarzacza.

  • Nie należy umieszczać przedmiotów na odtwarzaczu.
 • Odtwarzacz nie jest wodoszczelny ani pyłoszczelny. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz może przestać działać, z uwagi na zwarcie styków lub korozję metalu.
  • Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do wody.
  • Nie używać odtwarzacza w miejscach wilgotnych lub podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. opadów deszczu lub śniegu.
  • Chronić odtwarzacz przed kontaktem ze spoconym ciałem lub przepoconymi ubraniami.
  • Nie dotykać odtwarzacza mokrymi rękoma.

 • Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
 • W następujących sytuacjach odtwarzacz może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.
  • Podczas ładowania akumulatora.
  • Gdy odtwarzacz pracuje przez dłuższy czas.
 • Nie naciskać wyświetlacza ze zbyt dużą siłą. Duży nacisk może być przyczyną następujących problemów.
  • Zniekształcone kolory lub nieprawidłowy poziom jasności.
  • Niewłaściwe działanie wyświetlacza.
  • Urazy ciała spowodowane pęknięciem wyświetlacza.
 • Ekran odtwarzacza jest wykonany ze szkła. Szkło może się pęknąć w przypadku upuszczenia odtwarzacza na twardą powierzchnię lub silnego naciśnięcia na ekran. Należy zachować ostrożność podczas obsługi odtwarzacza. W przypadku pęknięcia lub odprysku na szkle nie wolno używać odtwarzacza ani dotykać uszkodzonego elementu. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
 • Korzystając z paska, należy pamiętać o następujących kwestiach.
  • Pasek może zahaczyć się o znajdujące się w sąsiedztwie przedmioty. Uważać, aby nie doszło do uduszenia.
  • Nie wolno machać odtwarzaczem, trzymając go na pasku. Można uderzyć kogoś odtwarzaczem.
 • Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.