Ekran USB-DAC

Można używać odtwarzacza jako urządzenia USB-DAC. Wybierz tę funkcję, aby słuchać muzyki na komputerze.

Aby przełączyć się do funkcji USB-DAC

Dotknij na ekranie biblioteki.

 1. Przycisk

  Dotknij tego przycisku, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

 2. Wskaźnik sygnału

  Wskaźnik odzwierciedla poziom sygnału audio odtwarzanej muzyki.

 3. Pokrętło głośności / przyciski VOLUME +/–

  Można regulować głośność.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Ustawienia Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Wskazówka

 • Przesuń placem w górę ekranu USB-DAC, jeśli chcesz zmienić ustawienia jakości dźwięku.
 • Podczas odtwarzania muzyki z komputera za pomocą odtwarzacza z użyciem funkcji USB-DAC na ekranie USB-DAC pojawią się następujące informacje.
  • Format pliku bieżącego utworu
  • Częstotliwość próbkowania bieżącego utworu

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.