Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem a danym urządzeniem. Wystarczy po prostu dotknąć odtwarzacza danym urządzeniem, aby sparować urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.

NFC to rodzaj komunikacji bezprzewodowej bliskiego zasięgu.

 1. Jeśli urządzenie Bluetooth posiada przełącznik NFC, ustaw przełącznik NFC w pozycji włączenia.
 2. Włącz ekran odtwarzacza.
 3. Zetknij ze sobą znaki na odtwarzaczu () i na urządzeniu Bluetooth ().

  Przytrzymaj je w tej pozycji do momentu pojawienia się instrukcji na ekranie odtwarzacza.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie odtwarzacza, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.
 5. Po nawiązaniu połączenia odtwórz utwór z poziomu odtwarzacza.

Aby rozłączyć odtwarzacz i urządzenie Bluetooth za pomocą funkcji NFC

Włącz ekran odtwarzacza. Następnie ponownie zetknij ze sobą odtwarzacz i urządzenie Bluetooth ( i ), aby je rozłączyć.

Wyłączanie funkcji NFC

Funkcja NFC jest włączona domyślnie. Aby wyłączyć funkcję NFC i usunąć znacznik wyboru, wystarczy dotknąć opcji menu w następującej kolejności.

– [Ustawienia] – [NFC] ([Bluetooth]).

Wskazówka

 • Jeśli jakość połączenia jest niska, można zastosować poniższe rozwiązania.

  • Przesuwaj urządzenie Bluetooth nad znakiem na odtwarzaczu ().
  • Jeśli odtwarzacz znajduje się w etui, wyjmij go z niego.
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona. Dotknij , a następnie [Ustawienia]. Sprawdź, czy pole wyboru odpowiadające funkcji [NFC] ([Bluetooth]) jest zaznaczone.

Uwaga

 • Włącz ekran odtwarzacza przed podłączeniem. Jeżeli ekran jest wyłączony, nie można podłączyć urządzenia Bluetooth poprzez dotknięcie odtwarzacza urządzeniem Bluetooth (NFC).

 • Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.

 • Odtwarzacz nie połączy się z urządzeniem Bluetooth za pomocą funkcji NFC, gdy następujące funkcje są aktywne.

  • Funkcja USB-DAC
  • Funkcja radia FM (Odtwarzacz NW-A55L nie ma funkcji radia FM.)
  • Wyłącz funkcję Odbiornik Bluetooth, aby podłączyć w trybie transmisji Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.