Konfigurowanie funkcji Bluetooth (tryb odbioru Bluetooth)

Wybór jakości odtwarzania dla przesyłania strumieniowego Bluetooth

Gdy jest aktywna funkcja Odbiornik Bluetooth, można wybrać jakość odtwarzania.

 1. Na ekranie Odbiornik Bluetooth dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Jakość odtwarzania odbiornika] ([Bluetooth]).

 2. Wybierz [Preferowana jakość dźwięku] lub [Preferowane podłączenie].

Uwaga

 • Ustawienie w pozycji [Jakość odtwarzania odbiornika] zacznie obowiązywać po następnym nawiązaniu połączenia Bluetooth przez odtwarzacz.
 • Ustawienie [Jakość odtwarzania odbiornika] może nie działać zależnie od smartfona.

Sprawdzanie informacji o funkcji Bluetooth

 1. Na ekranie Odbiornik Bluetooth dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Bluetooth - informacje] ([Bluetooth]).

  Pojawią się informacje, takie jak wersja i profil Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.