Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC

Istnieje możliwość przesyłania nagrań muzycznych przechowywanych na komputerze z systemem Windows do odtwarzacza za pośrednictwem programu Music Center for PC.

Przykładowe ilustracje i procedury obsługi bazują na programie Music Center for PC w wersji 2.0.

Uwaga

 • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.
 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
 2. Uruchom Music Center for PC.
 3. Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

 4. Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] na pasku bocznym ekranu programu Music Center for PC.

  Po prawej stronie pojawi się ekran przesyłania dla odtwarzacza.

  Lista nagrań muzycznych w programie Music Center for PC pojawi się po lewej stronie.

 5. Wybierz miejsce docelowe z poziomu ekranu przesyłania.

  Aby przesłać nagrania muzyczne na kartę microSD w odtwarzaczu:
  Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia na ekranie przesyłania.

 6. Wybierz albumy lub utwory z lewej strony.
 7. Kliknij , aby rozpocząć przesyłanie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga

 • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
 • Przesłane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
 • Z poziomu odtwarzacza nie można przesyłać danych pomiędzy pamięcią odtwarzacza a kartą microSD.
 • Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
 • Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
  • Nie włączać komputera.
  • Nie uruchamiać ponownie komputera.
  • Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
  • Nie wyłączać komputera.
 • W przypadku przesyłania lub importowania nagrań muzycznych z programu Music Center for PC należy upewnić się, że komputer nie przełączy się do trybu uśpienia lub gotowości.

  Dane mogą zostać utracone lub program Music Center for PC może nie uruchomić się ponownie w normalnym trybie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.