Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego urządzenia Bluetooth po raz pierwszy

Funkcja BLUETOOTH® umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych między urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać technologię bezprzewodową Bluetooth. Połączenie bezprzewodowe ma zasięg do 10 metrów na otwartej przestrzeni.

Funkcji transmisji Bluetooth można używać przy następujących operacjach.

 • Słuchanie muzyki bezprzewodowo.
  Podłącz urządzenie Bluetooth, takie jak słuchawki lub głośniki. Można słuchać muzyki bezprzewodowo.

Podczas podłączania urządzeń Bluetooth bezprzewodowo po raz pierwszy, urządzenia te należy wzajemnie zarejestrować. Rejestracja ta nazywa się „parowaniem”. Po sparowaniu odtwarzacza i urządzenia w prosty sposób można będzie nawiązywać połączenie między tymi urządzeniami w przyszłości.

Poniższe instrukcje to podstawowe procedury krok po kroku dotyczące nawiązywania połączenia między odtwarzaczem a urządzeniem Bluetooth.

 1. W razie potrzeby włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.
 2. Na ekranie biblioteki odtwarzacza dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).
  Zostanie wyświetlony ekran połączenia Bluetooth.
 3. Dotknij przełącznika Bluetooth (), aby włączyć funkcję Bluetooth i dotknij opcji [Dodaj urządzenie (parowanie)] ().
  W obszarze informacji pojawi się . Na ekranie zostanie wyświetlona lista możliwych do podłączenia urządzeń ().

 4. Dotknij urządzenia Bluetooth.
  Jeżeli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu podczas parowania, sprawdź, a następnie wprowadź klucz dostępu dla urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje na temat klucza dostępu dla urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

  Po nawiązaniu połączenia, w punkcie pojawi się informacja [Podłączone].

 5. Na ekranie biblioteki zaznacz i odtwórz utwór.
  Dźwięk będzie odtwarzany z poziomu urządzenia Bluetooth.

Odłączanie sparowanego urządzenia Bluetooth

 1. W trakcie nawiązanego połączenia z urządzeniem Bluetooth dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).

 2. Dotknij nazwy urządzenia Bluetooth z poziomu [Dodane urządzenia].

Wskazówka

 • Odtwarzacz można sparować tylko z jednym urządzeniem Bluetooth jednocześnie. Aby sparować go z kilkoma urządzeniami Bluetooth, należy powtórzyć procedurę opisaną w tej części dla każdego urządzenia.
 • Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanego urządzenia Bluetooth. Na liście możliwych do podłączenia urządzeń w pozycji [Dodane urządzenia], dotknij obok nazwy urządzenia Bluetooth. Następnie wybierz opcję [Usuń urządzenie].
 • Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
 • Odtwarzacz i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Aby oszczędzać energię akumulatora, wyłącz funkcję Bluetooth lub zakończ połączenie Bluetooth z poziomu podłączonego urządzenia.

Uwaga

 • Informacje o parowaniu są usuwane w następujących sytuacjach. Ponownie sparuj urządzenia.
  • Przywrócono ustawienia fabryczne w którymkolwiek z urządzeń.
  • Informacje o parowaniu są usuwane z urządzeń np. po przeprowadzeniu naprawy.
 • Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
 • Odtwarzacz można sparować z maksymalnie 7 urządzeniami. Jeżeli liczba sparowanych urządzeń przekracza maksimum, odtwarzacz usunie najstarsze z podłączonych urządzeń.
 • Jeżeli limit czasu parowania upłynie przed jego zakończeniem, należy wykonać ponownie procedurę, zaczynając od ekranu połączenia Bluetooth.
 • Istnieją pewne ograniczenia w przypadku odtwarzania dźwięku za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
  • Nawet po podłączeniu słuchawek do gniazda słuchawkowego, dźwięku nie będzie słychać w słuchawkach. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
 • Nie można słuchać radia FM, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth. (Odtwarzacz NW-A55L nie ma funkcji radia FM.)
 • Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.
 • Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
  • Umieść odtwarzacz i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
  • Wybierz [SBC – preferowane połączenie], dotykając następujących elementów menu.
   – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].
 • Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
  • Akumulator odtwarzacza uległ całkowitemu rozładowaniu.
  • Odtwarzacz jest wyłączony.
 • Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.