Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Mac Finder

Materiały do nauki języka można przesłać do odtwarzacza za pomocą aplikacji Finder. Nie można przesyłać materiałów do nauki języka chronionych prawami autorskimi.

Uwaga

 • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.
 1. Podłącz odtwarzacz do komputera przez port USB.

 2. Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

  Materiały do nauki języka można również przesyłać na kartę microSD.

  Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

 3. Otwórz folder [LEARNING] w folderze [WALKMAN].
 4. Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery () do folderu [LEARNING] () w folderze [WALKMAN].

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz od komputera.

Uwaga

 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie być w stanie odtworzyć plików.

  • Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak MUSIC).
  • Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [LEARNING].
  • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
  • Nie należy formatować pamięci odtwarzacza z poziomu komputera.
 • Odtwarzacz może nie odtwarzać niektórych plików ze względu na ochronę praw autorskich.
 • Odtwarzacz może nie wyświetlać poprawnie informacji w przypadku niektórych materiałów do nauki języka przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu.
 • Przesłane materiały do nauki języka mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania materiałów do nauki języka do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.