Ovládání audio zařízení (připojení BLUETOOTH)

Pokud zařízení BLUETOOTH podporuje profil AVRCP, můžete je ovládat pomocí sluchátek s mikrofonem. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení BLUETOOTH.

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:

:
  • Jedním stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
  • Jedním stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.
+/-/ / :
  • Stisknutím upravíte hlasitost.
  • Stiskněte a přidržte, dokud neuslyšíte pípnutí, abyste přeskočili na začátek následující stopy / na začátek předchozí (nebo aktuální) stopy. Stisknutím do 1 sekundy po uvolnění tlačítka přeskočíte na začátek následující/předchozí stopy a uslyšíte pípnutí (tuto operaci můžete opakovat).

Poznámka

  • Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení BLUETOOTH na ovládání sluchátek s mikrofonem reagovat správně.
  • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Budete-li postupovat výše vyobrazeným způsobem, může se spustit jiná funkce nebo přístroj nemusí reagovat.