Připojení jedním dotykem (NFC) s chytrým telefonem (Android 2.3.3 nebo novější, ale starší než Android 4.1)

Přiložením sluchátek s mikrofonem k chytrému telefonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonem, spárování a následné vytvoření připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony podporující funkci NFC se systémem Android verze 2.3.3 až Android verze 4.0.4 (s výjimkou systému Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou chytré telefony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – například párování BLUETOOTH – snadno zřídit prostým vzájemným přiložením zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značky N nebo na místě vyznačeném na zařízení).
 1. Pokud je obrazovka chytrého telefonu zamknutá, odemkněte ji.
 2. Vyberte volbu [Setting] — [More].
 3. Nastavte funkci NFC na možnost zapnuto.

  * Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s chytrým telefonem se systémem Android.

 4. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „NFC-snadné připojení“.

  Máte-li již aplikaci staženou, pokračujte krokem 5.

  NFC-snadné připojení“ je bezplatná aplikace pro systém Android, kterou si můžete stáhnout z portálu Google Play™.

  Stáhněte si aplikaci vyhledáním položky „NFC-snadné připojení“ nebo zadáním dvourozměrného kódu. Stažení aplikace může být zpoplatněno.

  Přejděte na následující webovou stránku:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

  V některých zemích či oblastech nemusí být tato aplikace dostupná ke stažení.

  Použijte aplikaci pro čtení dvourozměrných kódů.

 5. Spusťte aplikaci „NFC-snadné připojení“ na chytrém telefonu.

  Ujistěte se, že se obrazovka aplikace na chytrém telefonu zobrazila.

 6. Přiložte sluchátka s mikrofonem k chytrému telefonu.
  • Dotkněte se chytrým telefonem značky N na sluchátkách s mikrofonem. Ponechte sluchátka s mikrofonem v dotyku s chytrým telefonem až do momentu, kdy chytrý telefon zareaguje.
  • Informace o zóně dotyku chytrého telefonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

  Spárování a připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

  Po připojení sluchátek s mikrofonem k chytrému telefonu začne pomalu blikat modrý indikátor. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  • Chcete-li sluchátka s mikrofonem odpojit, opět se chytrého telefonu dotkněte.
  • Chcete-li připojit spárovaný chytrý telefon, proveďte kroky 5 a 6.

Tip

 • Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
  • Spusťte aplikaci „NFC-snadné připojení“ na chytrém telefonu a posouvejte telefon pomalu nad značkou N na sluchátkách s mikrofonem.
  • Je-li chytrý telefon v pouzdru, vyjměte jej.
  • Ujistěte se, že se na chytrém telefonu zobrazila obrazovka aplikace „NFC-snadné připojení“.
 • Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem chytrého telefonu s funkcí NFC, chytrý telefon ukončí připojení BLUETOOTH s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (přepnutí Připojení jedním dotykem).