Příjem hovoru

Můžete využívat volání pomocí sady hands-free z chytrého nebo mobilního telefonu podporujícího profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

 • Podporuje-li chytrý či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů chytrých či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu chytrému či mobilnímu telefonu.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na chytrém nebo mobilním telefonu.

 • Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonem
 • Vyzváněcí tón nastavený na chytrém či mobilním telefonu
 • Vyzváněcí tón nastavený na chytrém či mobilním telefonu pouze pro připojení BLUETOOTH
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k chytrému či mobilnímu telefonu.
 2. Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonem se ozve vyzváněcí tón.

  A: Mikrofon

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón

  • Je možné, že sluchátka s mikrofonem nejsou propojená s chytrým či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na chytrém či mobilním telefonu.
  • Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonem.
 3. Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Poznámka

 • Záleží na typu chytrého či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
 • Chytrý či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Nachází-li se sluchátka s mikrofonem a chytrý či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Tip

 • Některé chytré či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonem. Při připojení HFP nebo HSP přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonem přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund nebo pomocí chytrého či mobilního telefonu.
 • Pokud nehovoříte, nastavuje se na sluchátkách s mikrofonem hlasitost přehrávání hudby.
 • Hlasitost během hovoru a hlasitost během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.