Připojení jedním dotykem (NFC) k chytrému telefonu (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonem k chytrému telefonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonem, spárování a následné vytvoření připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony podporující funkci NFC se systémem Android verze 4.1 nebo novější
NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou chytré telefony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – například párování BLUETOOTH – snadno zřídit prostým vzájemným přiložením zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značky N nebo na místě vyznačeném na zařízení).
 1. Pokud je obrazovka chytrého telefonu zamknutá, odemkněte ji.
 2. Vyberte volbu [Setting] — [More].
 3. Nastavte funkci NFC na možnost zapnuto.

  * Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s chytrým telefonem se systémem Android.

 4. Přiložte sluchátka s mikrofonem k chytrému telefonu.
  • Dotkněte se chytrým telefonem značky N na sluchátkách s mikrofonem. Ponechte sluchátka s mikrofonem v dotyku s chytrým telefonem až do momentu, kdy chytrý telefon zareaguje.
  • Informace o zóně dotyku chytrého telefonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

  Spárování a připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

  Po připojení sluchátek s mikrofonem k chytrému telefonu začne pomalu blikat modrý indikátor. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  • Chcete-li sluchátka s mikrofonem odpojit, opět se chytrého telefonu dotkněte.
  • Chcete-li připojit spárovaný chytrý telefon, proveďte kroky 2 a 3.

Tip

 • Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
  • Pokud je obrazovka chytrého telefonu zamčená, odemkněte ji a pohybujte telefonem pomalu nad značkou N na sluchátkách s mikrofonem.
  • Je-li chytrý telefon v pouzdru, vyjměte jej.
 • Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem chytrého telefonu s funkcí NFC, chytrý telefon ukončí připojení BLUETOOTH s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (přepnutí Připojení jedním dotykem).