Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na zařízení BLUETOOTH. Není-li připojeno, přejděte ke kroku 2.

 2. Navažte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

  Pro podrobnosti viz návody k obsluze dodávané se zařízením BLUETOOTH.

  Po připojení se ozve hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Pro podrobnosti viz návody k obsluze dodávané se zařízením BLUETOOTH.
 • Pokud bylo ke sluchátkům s mikrofonem naposledy připojeno zařízení BLUETOOTH, dojde při zapnutí sluchátek k navázání připojení HFP/HSP. Když jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá, lze připojení A2DP (přehrávání hudby) navázat stisknutím tlačítka .

Poznámka

 • Pokusí-li se sluchátka s mikrofonem navázat připojení s dříve připojeným zařízením BLUETOOTH, nemusí se připojit zařízení, které požadujete. Jestliže připojení selže, ukončete připojení přes BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení.