Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když zapnete sluchátka s mikrofonem stisknutím tlačítka , indikátor (modrý) dvakrát zabliká, potom začne blikat indikátor (červený). Podle počtu zablikání indikátoru (červený) lze ověřit zbývající kapacitu baterie. Když bude dostupná kapacita baterie nízká (bude zapotřebí baterii nabít), uslyšíte také hlasové upozornění „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká).

3krát - - - - : vysoká

2krát - - : střední

1krát : nízká (nutné nabití) „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)

Je-li baterie téměř vybitá

Indikátor zčervená. Při vybití baterie přehrají sluchátka s mikrofonem výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem) a sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonem k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem.

Kompatibilní zařízení

iPhone, iPad nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější) podporující profil Hands-free Profile (HFP)

iOS 7.0 nebo novější

iOS 5.X / 6.X

A: zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonem

B: vysoká

C: střední

D: nízká (nutné dobití)

Poznámka

  • Připojíte-li sluchátka s mikrofonem k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch s profilem „Media audio“ (A2DP) ve vícebodovém připojení, nemusí se zbývající kapacita baterie zobrazovat správně.