Připojení ke spárovanému chytrému telefonu se systémem Android

 1. Pokud je obrazovka chytrého telefonu Android zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na chytrém telefonu se systémem Android. Není-li připojeno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná s chytrým telefonem.
  1. Vyberte volbu [Setting] – [Bluetooth].
  2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci BLUETOOTH vypnuli.

  3. Dotkněte se volby [Bluetooth].

 4. Dotkněte se volby [MDR-XB50BS].

  Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s chytrým telefonem.
 • Pokud byl ke sluchátkům s mikrofonem naposledy připojen chytrý telefon, dojde při zapnutí sluchátek s mikrofonem k navázání připojení HFP/HSP. Když jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá, lze připojení A2DP (přehrávání hudby) navázat stisknutím tlačítka .

Poznámka

 • Pokusí-li se sluchátka s mikrofonem navázat připojení s dříve připojeným zařízením BLUETOOTH, nemusí se připojit zařízení, které požadujete. Jestliže připojení selže, ukončete připojení přes BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení.