Funkce pro volání

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném chytrým či mobilním telefonem. I když má zařízení stejný profil, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu chytrého či mobilního telefonu.

Viz návod k obsluze dodaný k vašemu chytrému či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP

Odchozí hovor

  • Jedním stisknutím tlačítka zrušíte odchozí hovor.
  • Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonem na chytrý či mobilní telefon nebo naopak stiskněte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Příchozí hovor

  • Jedním stisknutím tlačítka přijmete příchozí hovor.
  • Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

  • Jedním stisknutím tlačítka ukončíte hovor.
  • Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonem na chytrý či mobilní telefon nebo naopak stiskněte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Podporovaný profil: HSP

Odchozí hovor

  • Jedním stisknutím tlačítka zrušíte odchozí hovor. (*)

Příchozí hovor

  • Jedním stisknutím tlačítka přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

  • Jedním stisknutím tlačítka ukončíte hovor. (*)

*Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.