Nabíjení sluchátek s mikrofonem

Sluchátka s mikrofonem obsahují lithium-iontovou nabíjecí baterii. Sluchátka s mikrofonem nabíjejte přiloženým kabelem micro-USB.

 1. Otevřete kryt portu micro-USB.

 2. Připojte přiložený kabel micro-USB ke sluchátkům s mikrofonem a poté připojte druhý konec kabelu k počítači se spuštěným operačním systémem.

  • Ověřte, že se rozsvítí indikátor (červený).
  • Nabíjení bude dokončeno přibližně za 2,5 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

  *Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu.


  Po dokončení nabíjení odpojte kabel micro-USB a poté řádně zavřete kryt portu micro-USB, aby byla zajištěna odolnost sluchátek s mikrofonem proti postříkání.

Poznámka

 • Sluchátka s mikrofonem nelze používat (zapnout, provést párování BLUETOOTH a připojení, přehrávat hudbu atd.), pokud se nabíjejí nebo pokud jsou po dokončení nabíjení stále připojena k počítači.
 • Zjistí-li sluchátka s mikrofonem při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, může indikátor (červený) zhasnout, aniž by bylo nabíjení dokončeno. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
  • Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5–35 °C .
  • Došlo k problému s baterií.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, nemusí se při připojení kabelu micro-USB za účelem nabití sluchátek s mikrofonem rozsvítit indikátor (červený). V takovém případě neodpojujte kabel micro-USB od sluchátek s mikrofonem a počkejte několik minut, až se indikátor (červený) rozsvítí.
 • Nejsou-li sluchátka s mikrofonem delší dobu používána, může se baterie rychle vybít, nicméně po několika nabitích dojde ke zvýšení její kapacity.
 • Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
 • Poklesne-li výrazně kapacita vestavěné nabíjecí baterie, doporučujeme baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na prodejce Sony.
 • Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickým otřesům. Sluchátka s mikrofonem nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci.
 • Přejde-li počítač při připojení ke sluchátkům s mikrofonem do režimu spánku, nebude nabíjení řádně dokončeno. Před nabíjením zkontrolujte nastavení počítače. Po přechodu počítače do režimu spánku indikátor (červený) automaticky zhasne. V takovém případě nabijte sluchátka s mikrofonem znovu.
 • Použijte pouze dodaný kabel micro-USB a připojte jej přímo k počítači. Nabíjení nebude řádně dokončeno při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB.

Tip

 • Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonem, dojde k jejich automatickému vypnutí.