Co je bezdrátová technologie BLUETOOTH?

Technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je počítač a digitální fotoaparát. Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 10 m .

Připojení dvou zařízení podle potřeby je běžné, ale k určitým zařízením lze připojit i několik zařízení současně.

Pro připojení není potřeba žádný kabel a ani není nutné, aby zařízení musela být čelem k sobě, jako je tomu v případě infračervené technologie. Takové zařízení lze používat např. v tašce nebo kapse.

BLUETOOTH je mezinárodní standard podporovaný tisíci společností po celém světě.

Komunikační systém a kompatibilní profily BLUETOOTH zařízení

Profil představuje standardizaci funkce pro jednotlivé vlastnosti zařízení BLUETOOTH. Zařízení podporuje následující verze a profily BLUETOOTH:

Komunikační systém:

Specifikace BLUETOOTH ver. 4.1

Kompatibilní profily BLUETOOTH:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Vysílání nebo příjem zvukového obsahu vysoké kvality.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Ovládání audiovizuálního zařízení; pozastavení, zastavení, spuštění přehrávání atd.
 • HSP (Headset Profile)(*): Telefonování/ovládání telefonu.
 • HFP (Hands-free Profile)(*): Telefonování/ovládání telefonu pomocí hands-free.

*Používáte-li mobilní telefon s rozhraním BLUETOOTH podporující profily HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile), nastavte jej na HFP.

Maximální rozsah komunikace

Používejte zařízení v rozsahu přibližně do 10 m při přímé viditelnosti.

Za níže uvedených podmínek může dojít ke zkrácení maximálního rozsahu komunikace.

 • Mezi tímto zařízením a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, například osoba, kovový předmět nebo stěna.
 • V blízkosti tohoto zařízení se nachází funkční zařízení Wi-Fi.
 • V blízkosti tohoto zařízení se nachází funkční mikrovlnná trouba.
 • V blízkosti tohoto zařízení se nachází zařízení emitující elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Protože BLUETOOTH využívá pásmo 2,4 GHz, tedy stejnou frekvenci jako Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), zařízení Wi-Fi používaná v blízkém okolí mohou být příčinou rušení, které způsobuje šum, nefunkční spojení nebo narušení rychlosti komunikace. V takovém případě proveďte následující postup.

 • Používejte toto zařízení alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 • Používáte-li toto zařízení méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 • Umístěte sluchátka s mikrofonem blíže k zařízení BLUETOOTH.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit fungování elektronických lékařských přístrojů. V níže uvedených místech je nutné toto zařízení a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu.

 • místa s přítomností hořlavých plynů, nemocnice, vlaky, letadla nebo benzínové pumpy
 • poblíž automatických dveří nebo požárních hlásičů

Poznámka

 • Chcete-li používat funkci BLUETOOTH, připojované zařízení BLUETOOTH musí mít stejný profil jako toto zařízení. Pamatujte, že i v případě stejného profilu se mohou zařízení lišit svojí funkcí v závislosti na jejich parametrech.
 • Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný v tomto zařízení mírně zpožděn vůči zvuku přehrávanému na zařízení BLUETOOTH během telefonování nebo poslechu hudby.
 • Toto zařízení podporuje funkce zabezpečení vyhovující standardu BLUETOOTH za účelem poskytování zabezpečeného připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, avšak vzhledem k nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli únik informací během komunikace přes BLUETOOTH.
 • Zařízení využívající funkci BLUETOOTH musí vyhovovat standardu BLUETOOTH stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být autentizované. I v případě, že připojované zařízení vyhovuje výše uvedenému standardu BLUETOOTH, se některá zařízení nemusí připojit nebo nemusí kvůli svým vlastnostem nebo parametrům správně fungovat.
 • Může se vyskytnout šum nebo poruchy zvuku v závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k tomuto zařízení, na prostředí komunikace nebo na prostředí používání.