Při přehrávání jsou časté výpadky zvuku.

 • Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čárou na obrázku níže.

  A: Umístění vestavěné antény

 • Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes BLUETOOTH nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
  • Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením BLUETOOTH se nachází tělo uživatele. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH tak, aby bylo obrácené k anténě sluchátek s mikrofonem.
  • Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
  • V blízkosti sluchátek s mikrofonem se nachází funkční zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
 • Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.