Uskutečnění hovoru

Můžete využívat volání pomocí sady hands-free z chytrého nebo mobilního telefonu podporujícího profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

 • Podporuje-li chytrý či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů chytrých či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu chytrému či mobilnímu telefonu.
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k chytrému či mobilnímu telefonu.
 2. Pomocí chytrého či mobilního telefonu uskutečněte hovor.

  Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonem pomocí chytrého či mobilního telefonu nebo přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund.

  A: Mikrofon

 3. Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Poznámka

 • Chytrý či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Nachází-li se sluchátka s mikrofonem a chytrý či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Tip

 • Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
 • Hlasitost pro volání a poslech hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když změníte hlasitost při přehrávání hudby, hlasitost volání se nezmění.