Na displeji zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývající kapacitě baterie.

  • Zbývající kapacita baterie se zobrazí pouze na displeji zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
  • Ujistěte se, zda je zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch připojeno k HFP (Hands-free Profile). V opačném případě se údaj o zbývající kapacitě baterie nebude zobrazovat správně.