Připojení sluchátek s mikrofonem k chytrému telefonu se systémem Android a k zařízení iPhone

Když připojíte sluchátka s mikrofonem k chytrému telefonu, obvykle dojde k automatickému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru. Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí chytrého telefonu se systémem Android a zařízení iPhone odděleně pro poslech hudby a telefonování, změňte nastavení chytrého telefonu se systémem Android tak, aby byla přiřazena jen jedna z těchto funkcí. Nejprve připojte chytrý telefon se systémem Android a pak připojte zařízení iPhone.

Zařízení iPhone nelze nastavit na připojení jen jedné funkce.

 1. Spárujte sluchátka s mikrofonem s chytrým telefonem se systémem Android a se zařízením iPhone.
 2. Použijte chytrý telefon se systémem Android k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonem přes BLUETOOTH.
 3. Na chytrém telefonu se systémem Android připojeném ke sluchátkům s mikrofonem zrušte zaškrtnutí volby [Phone audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).
  Příklad: Pouze připojení „Media audio“ (A2DP)

  Dotkněte se volby [Settings] — [Bluetooth] – ikona nastavení vedle [MDR-XB50BS].

  Na obrazovce [Paired Bluetooth device] zrušte zaškrtnutí volby [Phone audio].

 4. Použijte zařízení iPhone k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonem pomocí BLUETOOTH.

  Zařízení iPhone je připojeno ke sluchátkům s mikrofonem s oběma funkcemi, ale používat lze pouze funkci, u které jste zrušili zaškrtnutí v kroku 3.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Pro podrobnosti viz návod k obsluze dodávaný k chytrému telefonu se systémem Android.

Poznámka

 • Připojíte-li chytrý telefon se systémem Android pomocí [Phone audio] (HFP), zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonem na zařízení iPhone se nebude zobrazovat správně.