Není slyšet hlas volajícího

  • Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonem i připojené zařízení (tj. chytrý telefon).
  • Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonem a připojeného zařízení (tj. chytrého telefonu).
  • Ověřte, že výstup zařízení BLUETOOTH je nastaven na sluchátka s mikrofonem.
  • Vyberte připojení HFP nebo HSP BLUETOOTH pomocí zařízení BLUETOOTH.
  • Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonem, zastavte přehrávání, stiskněte tlačítko na sluchátkách s mikrofonem a hovořte.