Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

  • Jsou-li sluchátka s mikrofonem připojena k zařízení BLUETOOTH a přiložíte-li k nim chytrý telefon podporující funkci NFC, sluchátka s mikrofonem se připojí vždy k poslednímu přiloženému chytrému telefonu (přepínání připojení jedním dotykem). Pokud však mobilním telefonem BLUETOOTH, který je připojen ke sluchátkům s mikrofonem, právě telefonujete, přepnutí připojení BLUETOOTH jedním dotykem nelze provést.
  • Jsou-li sluchátka s mikrofonem připojená k chytrému telefonu kompatibilnímu s technologií NFC a dotknete-li se chytrým telefonem jiných sluchátek s mikrofonem kompatibilních s technologií NFC s rozhraním BLUETOOTH nebo reproduktoru s rozhraním BLUETOOTH, který je také kompatibilní s touto technologií, chytrý telefon se odpojí od sluchátek s mikrofonem a připojí se k zařízení BLUETOOTH, kterého jste se dotkli.

Poznámka

  • Pokud je obrazovka chytrého telefonu zamknutá, odemkněte ji.
  • Po nainstalování aplikace „NFC-snadné připojení“ do chytrého telefonu aplikaci „NFC-snadné připojení“ spusťte.