Voděodolnost těchto sluchátek s mikrofonem

Voděodolnost(*) těchto sluchátek s mikrofonem odpovídá kategorii IPX4(**) v normě IEC60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka s mikrofonem ovšem nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka s mikrofonem správně.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti

Platí: sladká voda, voda z vodovodu, pot

Neplatí: jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými prostředky, šampon, voda z horkého pramene, voda v bazénu, mořská voda atd.)

*Při používání sluchátek s mikrofonem se ujistěte, že je kryt portu micro-USB řádně uzavřen.

**IPX4 (stupeň ochrany proti postříkání vodou): Ochrana proti postříkání vodou z jakéhokoli směru.

Voděodolnost sluchátek s mikrofonem vychází z měření společnosti Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Zachování voděodolnosti

Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka s mikrofonem správně.

  • Neupusťte sluchátka s mikrofonem a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek s mikrofonem a snížení voděodolnosti.
  • Neponořujte sluchátka s mikrofonem do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
  • Kryt portu micro-USB je důležitý pro zachování voděodolnosti. Při používání sluchátek s mikrofonem se ujistěte, že je kryt portu micro-USB řádně uzavřen. Pokud se na krytu nacházejí jakékoli cizí částice nebo pokud není kryt zcela uzavřen, voděodolnost nelze zachovat. Voda se může dostat do sluchátek s mikrofonem a způsobit poruchy.
  • Nestříkejte vodu silou proti válcovité části, ze které je reprodukován zvuk. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení voděodolnosti sluchátek s mikrofonem.
  • Ze sluchátek s mikrofonem setřete veškerou vodu pomocí měkkého suchého hadříku. Pokud zůstane voda v otvorech návleků, zvuk může být utlumen nebo nemusí být vůbec slyšet. V takovém případě sundejte návleky, otočte zvukovod směrem dolů a několikrát s ním zatřeste.

  • Nenechávejte mokrá sluchátka s mikrofonem na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití vodu setřete, abyste zabránili poruše.