Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení

Odpojte kabel micro-USB, vypněte sluchátka s mikrofonem a poté současně stiskněte a přidržte tlačítka a - po dobu více než 7 sekund.

Indikátor (modrý) 4krát zabliká ( ) a sluchátka s mikrofonem se resetují na tovární nastavení. Dojde k vymazání všech informací o párování.

Pokud sluchátka s mikrofonem ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.