Bezdrátové připojování k zařízením BLUETOOTH

Funkce BLUETOOTH vašeho zařízení vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonem.

Při prvním připojení zařízení pomocí funkce BLUETOOTH je zapotřebí provést registraci zařízení (párování).

Registrace zařízení (párování)

Operace, která slouží k zaregistrování připojovaného zařízení, se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonem a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení BLUETOOTH se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonem k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Když zařízení jednou zaregistrujete, není nutné je registrovat znovu. Vhodným způsobem zařízení připojte.

Podrobnosti naleznete v části „Navázání připojení“.