Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

 1. Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojeno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.
  1. Vyberte volbu [Settings].
  2. Dotkněte se volby [Bluetooth].

  3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci BLUETOOTH).

 4. Dotkněte se volby [MDR-XB50BS].

  Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Pro podrobnosti viz přiložený návod k obsluze zařízení iPhone.
 • Pokud bylo ke sluchátkům s mikrofonem naposledy připojeno zařízení iPhone, dojde při zapnutí sluchátek s mikrofonem k navázání připojení HFP/HSP. Když jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá, lze připojení A2DP (přehrávání hudby) navázat stisknutím tlačítka .

Poznámka

 • Pokusí-li se sluchátka s mikrofonem navázat připojení s dříve připojeným zařízením BLUETOOTH, nemusí se připojit zařízení, které požadujete. Jestliže připojení selže, ukončete připojení přes BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení.