Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

  1. Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení BLUETOOTH.
    Po odpojení se ozve hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).
  2. Pro vypnutí sluchátek s mikrofonem stiskněte a přidržte tlačítko na sluchátkách s mikrofonem po dobu přibližně 2 sekund.
    Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

  • Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení BLUETOOTH k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH.