Odpojení chytrého telefonu jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonem lze odpojit od připojeného chytrého telefonu jejich přiložením k telefonu.

  1. Pokud je obrazovka chytrého telefonu zamknutá, odemkněte ji.

    Po nainstalování aplikace „NFC-snadné připojení“ do chytrého telefonu aplikaci „NFC-snadné připojení“ spusťte.

  2. Přiložte sluchátka s mikrofonem k chytrému telefonu.

    Dotkněte se chytrým telefonem značky N na sluchátkách s mikrofonem. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

Poznámka

  • Nebude-li do 5 minut po odpojení sluchátek od chytrého telefonu provedena žádná operace, sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou. Chcete-li sluchátka s mikrofonem vypnout dříve, stiskněte a přidržte tlačítko na dobu přibl. 2 sekund. Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), indikátor (modrý) zhasne, potom se sluchátka s mikrofonem vypnou.