Připojení ke spárovanému počítači (Windows 7)

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • V závislosti na počítači může být zapotřebí zapnout vestavěný adaptér BLUETOOTH. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér BLUETOOTH a jak ho vypnout, naleznete v návodu k použití dodaném s počítačem.
 1. Probuďte počítač z režimu spánku.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

  Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení BLUETOOTH, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

 3. Zvolte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
  2. Klikněte dvakrát na [MDR-XB50BS] zařízení.

  3. Klikněte na volbu [Listen to Music].

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • Pokud byl ke sluchátkům s mikrofonem naposledy připojen počítač, dojde při zapnutí sluchátek s mikrofonem k navázání připojení HFP/HSP. Když jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá, lze připojení A2DP (přehrávání hudby) navázat stisknutím tlačítka .

Poznámka

 • Pokusí-li se sluchátka s mikrofonem navázat připojení s dříve připojeným zařízením BLUETOOTH, nemusí se připojit zařízení, které požadujete. Jestliže připojení selže, ukončete připojení přes BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení.