Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nelze zapnout nebo je nelze ovládat, když jsou zapnutá, připojte sluchátka s mikrofonem ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu micro-USB a poté současně stiskněte tlačítka a -. Sluchátka s mikrofonem se resetují. Informace o párování se nevymažou.

Abyste sluchátka s mikrofonem po resetování nabili, odpojte a znovu připojte kabel micro-USB.

Pokud sluchátka s mikrofonem nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.