Bezpečnostní opatření

Poznámka o statické elektřině

 • Statická elektřina nakumulovaná v těle může způsobit slabé brnění v uších. Chcete-li minimalizovat její účinky, noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Jiné

 • Nepokládejte sluchátka s mikrofonem na místa vystavená vlhkosti, prachu, sazím nebo páře ani na místa vystavená přímému slunečnímu svitu. Nenechávejte sluchátka s mikrofonem delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít k závadě.
 • Zařízení BLUETOOTH nemusí u mobilních telefonů fungovat v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě, ve kterém je zařízení používáno.
 • Poslech pomocí sluchátek s mikrofonem při vysoké hlasitosti může mít vliv na váš sluch. V zájmu bezpečnosti nepoužívejte sluchátka s mikrofonem při řízení automobilu nebo jízdě na kole.
 • Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na křižovatkách, vlakových nástupištích, přechodech pro chodce nebo na stavbách.
 • Nepokládejte na sluchátka s mikrofonem těžké předměty a netlačte na ně, protože by mohlo během delšího skladování dojít k jejich deformaci.
 • Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům.
 • Čištění sluchátek s mikrofonem provádějte měkkou a suchou látkou.
 • Nevystavujte sluchátka s mikrofonem působení vody. Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
  • Vyhněte se pádu sluchátek s mikrofonem do dřezu nebo jiné nádoby s vodou.
  • Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem ve vlhkém prostředí nebo v nepříznivém počasí, například v dešti či sněhu.
  • Zabraňte jejich namočení. Dotknete-li se sluchátek s mikrofonem mokrýma rukama nebo je vložíte do vlhkého oblečení, může dojít k jejich namočení a následné závadě sluchátek.
 • Necítíte-li se po použití zařízení BLUETOOTH dobře, přestaňte zařízení BLUETOOTH ihned používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 • V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se těchto sluchátek s mikrofonem, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.