O indikátoru

Indikátor bliká červeně nebo modře a signalizuje tak různé stavy.

: Svítí modře/: Svítí červeně/-: Zhasne


Zapnutí

 • Při zapnutí sluchátek s mikrofonem stisknutím a přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund, když jsou sluchátka s mikrofonem vypnutá.

(dvakrát blikne)

Vypnutí

 • Při vypnutí sluchátek s mikrofonem stisknutím a přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund, když jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá.

(svítí asi dvě sekundy)

Indikace stavu BLUETOOTH

 • Režim párování

  (Stisknutí a přidržení tlačítka po dobu přibližně 7 sekund, když jsou sluchátka s mikrofonem vypnutá)

 • Není připojeno

  – – – – – – (interval jedné sekundy)

 • Proces připojování byl dokončen

  (bliká rychle po dobu zhruba pěti sekund)

 • Připojeno

  – – – (interval asi pěti sekund) – – –

 • Příchozí hovor

Indikace zbývající kapacity baterie

 • Vysoká

  – – – –

 • Střední

  – –

 • Nízká (nutné dobití)

Podrobnosti naleznete v části „Kontrola zbývající kapacity baterie“.

Nabíjení

 • Během nabíjení

Ostatní

 • Inicializace byla dokončena

Podrobnosti naleznete v části „Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení“.

Tip

 • Při malé zbývající kapacitě baterie se indikátor změní z modré na červenou s výjimkou režimu párování.