Nízká kvalita zvuku

  • Snižte hlasitost na připojeném zařízení.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k mikrovlnné troubě, zařízení Wi-Fi atd.
  • Umístěte sluchátka s mikrofonem blíže k zařízení BLUETOOTH. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením BLUETOOTH.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k televiznímu přijímači.
  • Přepněte připojení BLUETOOTH na A2DP pomocí zařízení BLUETOOTH, je-li nastavena možnost HFP nebo HSP.
  • Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonem zařízení s vestavěnou vysílačkou nebo rádiem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Umístěte sluchátka s mikrofonem dále od zařízení a zkontrolujte, zda správně slyšíte vysílání.
  • Pokud jste sluchátka s mikrofonem k tomuto zařízení BLUETOOTH připojovali již dříve, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP BLUETOOTH, jsou-li sluchátka s mikrofonem zapnutá. Pokud k tomu dojde, použijte zařízení BLUETOOTH a vytvořte připojení A2DP BLUETOOTH.
  • Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonem může dojít ke zhoršení kvality zvuku prvních několik sekund po navázání připojení. Je to způsobeno tím, že počítač přenáší hudbu s kvalitou zvuku nastavenou nejprve na prioritu komunikace, a nejedná se proto o závadu.

    Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, stiskněte na sluchátkách s mikrofonem jednou tlačítko , pokud zrovna probíhá přehrávání. Nebo vytvořte připojení A2DP pomocí počítače. Pokyny k použití počítače naleznete v návodu k obsluze vašeho počítače.