Ochranné známky

  • Slovní označení a loga BLUETOOTH jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sony Corporation se děje na základě licence.
  • Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
  • Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
  • iPad, iPhone, iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
  • Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
  • Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších státech.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.