IC RecorderICD-PX440

Menylista

Listan nedan visar menyobjekten på varje flik och i vilket arbetsläge IC-inspelaren kan göra ändringar i menyn.

Menyobjekt på (Inspelning)-fliken

Menyobjekt på (Uppspelning)-fliken

Menyobjekt på (Redigera)-fliken

Menyobjekt på (Teckenfönster)-fliken

Menyobjekt på (Inställning av IC-inspelare)-fliken

* Endast för europeiska modeller