Nast. nabídky funkcí

Funkce, které se mají vyvolat stiskem tlačítka Fn (Funkce), lze přiřadit.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Nast. nabídky funkcí] → nastavit funkci na požadované místo.
    • Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.