Vlastní klávesa (fotografie/video/přehrávání)

Požadovanou funkci můžete přiřadit požadované klávese.

Některé funkce jsou k dispozici, pouze když jsou přiřazeny klávese vlastní. Například když přiřadíte [AF podle oka] k [Prostřední tlačítko] pro [Vlastní klávesa], můžete při snímání snadno vyvolat [AF podle oka] jednoduše stisknutím středu řídicího kolečka.

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa], [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa].
 2. Na obrazovce výběru vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit funkci, a stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Klávesy, ke kterým lze přiřadit funkce, jsou různé pro [Vlastní klávesa], [Vlastní klávesa] a [Vlastní klávesa].
  • Požadované funkce můžete přiřadit následujícím klávesám.

   1. Tlačítko AF-ON
   2. Uživatel. tlačítko 3
   3. Uživatel. tlačítko 2
   4. Uživatel. tlačítko 1
   5. Funkce tlačítka AEL
   6. Prostřední tlačítko
   7. Řídicí kolečko/Tlačítko Dolů/Levé tlačítko/Pravé tlačítko
   8. Uživatel. tlačítko 4
   9. Prostř. tl. multivoliče
   10. Tlačítko Fn/
  • Můžete také přiřadit funkci snímání tlačítku fixace ostření na objektivu. Některé objektivy však tlačítko fixace ostření nemají.
 3. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.
  • Funkce, které lze přiřadit, se liší podle kláves.

Podrobnosti o položce menu

Vlastní klávesa:
Nastaví funkci vlastní klávesy, která se použije při snímání fotografií.
Vlastní klávesa:
Nastaví funkci vlastní klávesy, která se použije při nahrávání videa. Můžete přiřadit jinou funkci než tu, kterou jste použili při snímání fotografií.
Vlastní klávesa:
Nastaví funkci vlastní klávesy, která se použije při přehrávání snímků.