Napájení USB

Když je přístroj připojen k počítači nebo zařízení USB, nastaví, zda se napájení bude dodávat kabelem USB.

  1. MENU (Nastavení) → [Napájení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Když je přístroj připojen k počítači atd., bude napájení dodáváno do přístroje kabelem USB.
Vypnuto:
Napájení se do přístroje nedodává kabelem USB, když je přístroj připojen k počítači atd. Pokud použijete přiložený síťový adaptér, napájení se bude dodávat, i když vyberete [Vypnuto].

Poznámka

  • Pro dodávky napájení kabelem USB vložte blok akumulátorů do přístroje.