Nast. Dálkově z poč.: Ul. sn. RAW+J do PC

Vybere typ souboru pro snímky, které se mají přenést do počítače při snímání se vzdáleným PC.
Při fotografování se vzdáleným PC, nezobrazí aplikace na počítači snímek, dokud nebude zcela přenesený. Při snímání RAW+JPEG můžete zvýšit rychlost zpracování zobrazení, když přenesete pouze snímky JPEG, namísto abyste přenášeli snímky RAW i JPEG.

*Vzdálené PC: Používá Imaging Edge k ovládání přístroje z počítače, včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. Dálkově z poč.][Ul. sn. RAW+J do PC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

RAW & JPEG:
Přenese soubory RAW i JPEG do počítače.
Pouze JPEG:
Přenese do počítače pouze soubory JPEG.
Pouze RAW:
Přenese do počítače pouze soubory RAW.

Poznámka

  • Nastavení pro [Ul. sn. RAW+J do PC] nelze změnit při snímání se vzdáleným PC. Upravte nastavení před začátkem snímání.
  • [Ul. sn. RAW+J do PC] lze nastavit pouze, když je [Formát souboru] nastavena na [RAW & JPEG].
  • Při snímání se vzdáleným PC je [Režim nahrávání] v [Nast. záznam. média] uzamčen na [Standardní] a nelze to změnit.