Nast. Dálkově z poč.: Cíl uložení fotografie

Nastaví, zda se fotografie uložené ve fotoaparátu a počítači při snímání ve funkci vzdáleného PC uloží. Toto nastavení je užitečné, když chcete zkontrolovat nahrané snímky ve fotoaparátu, aniž byste fotoaparát opustili.

*Vzdálené PC: Používá „Imaging Edge“ k ovládání přístroje z počítače včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. Dálkově z poč.][Cíl uložení fotografie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pouze počítač:
Uloží fotografie pouze do počítače.
Počítač+sním. zaříz.:
Uloží fotografie do počítače a do fotoaparátu.

Poznámka

  • Při snímání se vzdáleným PC nemůžete měnit nastavení pro [Cíl uložení fotografie]. Upravte nastavení před začátkem snímání.
  • Pokud vložíte paměťovou kartu, na kterou nelze nahrávat, nemůžete pořizovat fotografie, i když vyberete [Počítač+sním. zaříz.].
  • Pokud vyberete [Počítač+sním. zaříz.] a ve fotoaparátu není vložena paměťová karta, nemůžete uvolnit závěrku, i když je [Uvolnit bez karty] nastaveno na [Povolit].
  • Při snímání se vzdáleným PC je [Režim nahrávání] v [Nast. záznam. média] uzamčeno na [Standardní] a nelze je změnit.
  • Při přehrávání fotografií ve fotoaparátu nemůžete snímat se vzdáleným PC.