Používání tlačítka Fn (Funkce)

Často používané funkce můžete registrovat na tlačítko Fn (funkce) a během fotografování je vyvolávat. Tlačítku Fn (Funkce) lze přiřadit až 12 často používaných funkcí.

  1. Tiskněte opakovaně DISP, na řídicím kolečku, abyste zobrazili režim displeje jiný než [Pro hledáček], a pak stiskněte tlačítko Fn (Funkce).

  2. Vyberte požadovanou funkci stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.

  3. Požadované nastavení vyberte otočením předního ovladače a stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Některé funkce lze jemně doladit pomocí zadního ovladače.

Úprava nastavení z vyhrazených obrazovek nastavení

Vyberte požadovanou funkci v kroku 2 a stiskněte střed řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro danou funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).