Obrazový efekt

Abyste dosáhli efektnějšího a umělečtějšího výrazu, vyberte požadovaný filtr efektu.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Obrazový efekt] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Ruší funkci [Obrazový efekt].
Dětský fotoaparát:
Vytvoří jemný snímek s vinětací a zredukovanou ostrostí.
Pop artové barvy:
Vytvoří živý vzhled zdůrazněním barevných tónů.
Posterizace:
Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled nadměrným zdůrazněním primárních barev nebo v černobílé.
Retrofotografie:
Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí sépiových tónů a vybledlého kontrastu.
Měkký High-key:
Vytvoří snímek s naznačenou atmosférou: jasnou, průsvitnou, éterickou, něžnou a jemnou.
Částečná barva:
Vytvoří snímek, který si ponechá specifickou barvu, ale ty ostatní převede na černou a bílou.
Vysoce kontrast. ČB:
Vytvoří černobílý snímek s vysokým kontrastem.
Mono. s bohat. tóny:
Vytvoří černobílý snímek s bohatou gradací a zvýrazněním detailů.

Tip

 • Pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka lze uskutečnit podrobné nastavení pro některé položky.

Poznámka

 • Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom, nastavení rozsahu transfokace na větší bude mít za následek méně efektivní [Dětský fotoaparát].
 • Když je vybrána [Částečná barva], snímky si nemusí ponechat vybranou barvu. Záleží na objektu nebo podmínkách snímání.
 • Na obrazovce snímání nemůžete zkontrolovat následující efekty, protože přístroj po snímání zpracovává snímek. Dokud není zpracování snímku dokončeno, nemůžete pořizovat další snímek. Tyto efekty nemůžete používat s videem.
  • [Mono. s bohat. tóny]
 • V případě [Mono. s bohat. tóny] se závěrka uvolní třikrát pro jeden záběr. Dávejte si pozor na následující:
  • Tuto funkci použijte, když je objekt nehybný nebo nebliká světlem.
  • Při snímáním neměňte kompozici.
  Když je kontrast scény nízký, nebo když došlo ke značnému chvění přístroje nebo rozmazání objektu, nepůjde možná získat dobré snímky HDR. Pokud přístroj takovou situaci zjistí, objeví se na nahraném snímku jako informace o této situaci. Změňte kompozici nebo znovu pořiďte snímek a snažte se přitom vyhnout rozmazání.
 • Funkce není k dispozici v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
 • Když je [Formát souboru] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], není tato funkce k dispozici.