Ovládání fotoaparátu pomocí iPhone nebo iPad (QR code)

K fotoaparátu můžete připojit iPhone nebo iPad pomocí QR code a ovládat fotoaparát pomocí iPhone nebo iPad.
Ujistěte se, že je [Ovl. smartphonem] nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem][Připojení].
  Na displeji přístroje se zobrazí QR code (A) a SSID (B).

 2. Spusťte PlayMemories Mobile na iPhone nebo iPad a vyberte [Skenování QR Code sním. zařízení].

 3. Vyberte [OK] na displeji iPhone nebo iPad.
  • Když se zobrazí hlášení, vyberte znovu [OK].

 4. Přečtěte QR code zobrazený na displeji fotoaparátu pomocí iPhone nebo iPad.
 5. Nainstalujte profil (nastavovací informace) podle instrukcí zobrazených na displeji iPhone nebo iPad a vyberte [OK].
  Profil bude nainstalován na iPhone nebo iPad.
  • Pokud jste aktivovali funkci pro uzamčení heslem pro svůj iPhone nebo iPad, bude třeba, abyste zadali heslo. Zadejte heslo, které jste si dali pro svůj iPhone nebo iPad.

 6. Vyberte [Settings] na obrazovce „Home“ → [Wi-Fi] → SSID pro přístroj na iPhone nebo iPad.
  iPhone nebo iPad se připojí k přístroji.

 7. Vraťte se k obrazovce „Home“ na iPhone nebo iPad a spusťte PlayMemories Mobile.

  • Můžete pořizovat snímky dálkovým ovládáním a přitom kontrolovat kompozici na displeji iPhone nebo iPad.

Tip

 • Když bude QR code přečtený, SSID přístroje (DIRECT-xxxx) a heslo se zaregistrují do iPhone nebo iPad. To umožňuje snadné pozdější připojení iPhone nebo iPad k přístroji prostřednictvím Wi-Fi výběrem SSID.(Předem nastavte [Ovl. smartphonem] na [Zapnuto].)

Poznámka

 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.
 • Pokud nemůžete připojit iPhone nebo iPad k fotoaparátu pomocí QR code, použijte SSID a heslo.