Prostř. zamknutý AF

Když stisknete střed řídicího kolečka, fotoaparát detekuje objekt umístěný ve středu displeje a dále jej sleduje.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Prostř. zamknutý AF][Zapnuto].
 2. Umístěte cílový rámeček (A) na objekt a stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Opětovným stisknutím středu ukončíte sledování.

 3. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Pokud přiřadíte funkci [Standard ostření] zvolené klávese, můžete aktivovat [Prostř. zamknutý AF] nebo znovu detekovat objekt stisknutím klávesy, když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Střed].
 • Objekt, který se bude sledovat, můžete také při snímání s displejem vybrat dotykem. Nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto] a vyberte [Dotyk. panel+plocha] nebo [Pouze dotyk. panel] v [Dotyk. panel/plocha].

Poznámka

 • Funkce [Prostř. zamknutý AF] možná nebude pracovat dobře v následujících situacích:
  • Objekt se pohybuje příliš rychle.
  • Objekt je příliš malý nebo příliš velký.
  • Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
  • Je tma.
  • Okolní světlo se mění.
 • Zamknutý AF nepracuje v následujících situacích:
  • Při snímání v režimu ručního ostření.
  • Při používání digitálního zoomu
  • Při snímání videa, když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p]/[100p]
  • Při zpomaleném/zrychleném snímání videa, když je [Snímk. frekvence] nastavena na [120fps]/[100fps].
  • Když je [Detekce subjektu] v [Nast. AF na obl./oko] nastavena na [Zvíře]