Formát souboru (fotografie)

Nastaví formát souboru pro fotografie.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Formát souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

RAW:
V tomto formátu souboru jsou nahrány snímky před zpracováním. Tento formát vyberte pro zpracování snímků na počítači pro profesionální účely.
RAW & JPEG:
Současně se vytvoří snímek RAW a snímek JPEG. To je vhodné, když potřebujete dva obrazové soubory, JPEG k prohlížení a RAWk editaci.
JPEG:
Snímek je nahrán ve formátu JPEG.

O snímcích RAW

 • Pro otevření obrazového souboru RAW nahraného tímto fotoaparátem je třeba software Imaging Edge. Se softwarem Imaging Edge můžete otevřít obrazový soubor RAW, převést jej na běžný obrazový formát, například JPEG nebo TIFF nebo znovu upravit vyvážení bílé, sytost nebo kontrast snímku.
 • U snímků RAW nemůžete aplikovat [Auto HDR] nebo funkce [Obrazový efekt].
 • Snímky RAW nahrané tímto fotoaparátem mají rozlišení 14 bitů na pixel. Rozlišení je však omezeno na 12 bitů v následujících režimech snímání:
  • [RŠ u dl.exp.]
  • [BULB]
  • [Kontinuální snímání] když je [Typ souboru RAW] nastaven na [Komprimovaný]
 • Můžete nastavit, zda budou snímky RAW komprimované nebo nekomprimované pomocí [Typ souboru RAW].

Poznámka

 • Pokud nechcete snímky upravovat na počítači, doporučujeme, abyste je zaznamenávali ve formátu JPEG.
 • Na snímkyRAW nelze přidat registrační značky DPOF (tisk).